คลอดปกติ ( Normal Delivery Package )

2 คืน 3 วัน รวมรายการดังต่อไปนี้

- ค่าห้องพักเดี่ยว( พร้อมอาหารสำหรับมารดาคลังคลอดโดยเฉพาะ )และค่าบริการพยาบาล 2 คืน 3 วัน

- ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด 2 คืน 3 วัน

- ค่าสูตินรีแพทย์ และกุมารแพทย์

- ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องคลอด อุปกรณ์ และยาระงับปวดในการคลอด

- ค่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดา และทารก

- ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์

- ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายาพื้นฐาน ที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาล และสำหรับกลับบ้าน

สิทธิพิเศษสำหรับคุณแม
   

สิทธิ์ประกันสังคม ราคา 21,900 บาท

สิทธิ์ wall in ราคา 25,900 บาท

 
 
 

ผ่าตัดคลอด ( Cesarean Delivery Package )

3 คืน 4 วัน รวมรายการดังต่อไปนี้

- ค่าห้องพักเดี่ยว( พร้อมอาหารสำหรับมารดาคลังคลอดโดยเฉพาะ )และค่าบริการพยาบาล 3 คืน 4 วัน

- ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด 3 คืน 4 วัน

- ค่าสูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ และ วิสัญญีแพทย์ในกรณีผ่าตัดคลอด

- ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องคลอด อุปกรณ์ และยาระงับปวดในการผ่าตัดคลอด

- ค่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดา และทารก

- ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์

- ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายาพื้นฐาน ที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาล และสำหรับกลับบ้าน

 

สิทธิ์ประกันสังคม ราคา 29,900 บาท

สิทธิ์ wall in ราคา 36,900 บาท

       
 
 

หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3 ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3
80,90,92 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 10240
โทรศัพท์ : 0-2729-3000 ต่อ 5100

   
+ ข้อมูลโรงพยาบาล
.---- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
.---- ทำเนียบผู้บริหาร

.--- รู้จักสุขาภิบาล 3

+ ศูนย์บริการทางการแพทย์

.- -- ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

.--- ศูนย์บริการผู้ป่วยนอก
--------------------------------- อายุรกรรม
-------------------------------- กุมารเวช
-------------------------------- สูตินรีเวช
-------------------------------- ตา หู คอ จมูก
-------------------------------- กระดูกและข้อ
-------------------------------- ศัลยกรรม
-------------------------------- ทันตกรรม
-------------------------------- เอกซเรย์
-------------------------------- ตรวจสุขภาพ
-------------------------------- ไตเทียม
-------------------------------- กายภาพ
.--- ศูนย์บริการผู้ป่วยใน
-------------------------------- หอพักผู้ป่วย
-------------------------------- ห้องคลอด
-------------------------------- ห้องเด็กแรกเกิด
-------------------------------- หอพักผู้ป่วยวิกฤต
.--- ศูนย์บริการผู้ป่วยประกันสังคม
+ ข่าวสารและกิจกรรมทางการตลาด
.--- ข่าว Promotion
.--- ข่าวกิจกรรม Event
.--- ข่าวสารกิจกรรมโรงพยาบาล
.--- ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
+ เกร็ดความรู้

.--- รอบรู้เรื่องสุขภาพ

.--- อื่น ๆ

+ ร่วมงานกับเรา
..--- ร่วมงานกับเรา
+ ตรวจสอบเช็คถึงกำหนดจ่าย
.--- ตรวจสอบเช็ค
+ ติดต่อเรา
.--- Webboard
.--- ติดต่อเรา

+ แผนผังเว็บไซต์