โปรแกรมตรวจเพิ่มเติม ( Extra Check up )

โปรแกรมตรวจ
ราคา (บาท)
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก
     ( Pap smear )
  600
     ( Thin pap )
1,200
- ตรวจการทำงานและการบีบตัวของหัวใจ
     ( Echocadiogram )
3,000
- ตรวจสมรรถภาพหัวใจ
     ( Exercise stress test )
3,000
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสเอดส์
     ( Anti - HIV )
540
- ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย
     ( Sodium, Potassium, Bicarbonate, Chloride
        Phosphorus )
830
- ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
     ( Colonoscope )
5,000
- ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร
     ( Gastroscope )
4,000
       
 

ข้อแนะนำ

การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ

- ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 ถึง 12 ชั่วโมง

..ก่อนตรวจ

- ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 1 ชั่วโมง

กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก่อนเข้าตรวจสุขภาพที่
รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 แผนก Check Up
0-2729-3000 ต่อ 8200, 8201

 

   
+ ข้อมูลโรงพยาบาล
.---- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
.---- ทำเนียบผู้บริหาร

.--- รู้จักสุขาภิบาล 3

+ ศูนย์บริการทางการแพทย์

.- -- ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

.--- ศูนย์บริการผู้ป่วยนอก
--------- อายุรกรรม
--------- กุมารเวช
-------- สูตินรีเวช
-------- ตา หู คอ จมูก
-------- กระดูกและข้อ
-------- ศัลยกรรม
-------- ทันตกรรม
-------- เอกซเรย์
-------- ตรวจสุขภาพ
-------- ไตเทียม
-------- กายภาพ
.--- ศูนย์บริการผู้ป่วยใน
-------- หอพักผู้ป่วย
-------- ห้องคลอด
-------- ห้องเด็กแรกเกิด
-------- หอพักผู้ป่วยวิกฤต
.--- ศูนย์บริการผู้ป่วยประกันสังคม
+ ข่าวสารและกิจกรรมทางการตลาด
.--- ข่าว Promotion
.--- ข่าวกิจกรรม Event
.--- ข่าวสารกิจกรรมโรงพยาบาล
.--- ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
+ เกร็ดความรู้

.--- รอบรู้เรื่องสุขภาพ

.--- อื่น ๆ

+ ร่วมงานกับเรา
..--- ร่วมงานกับเรา
+ ตรวจสอบเช็คถึงกำหนดจ่าย
.--- ตรวจสอบเช็ค
+ ติดต่อเรา
.--- Webboard
.--- ติดต่อเรา

+ แผนผังเว็บไซต์